VACUMASTERtechnika wywożenia

Pojazdy ssąco - ciśnieniowe dla transportu zbiorowego odpadów płynnych i indywidualnego nie wymagającego stałej kontroli.

Pojazdy służące do wywozu odpadów płynnych nie wymagających stałej kontroli są przez nas produkowane o różnych wielkościach i mocy.

Zaplecze pojazdów:

Zabudowy stałe na dwóch, trzech lub czterech osiowych podwoziach z następującymi objętościami zbiornika:

 • Do ok. 9000 l. przy 18 t. dopuszczonym ciężarze całkowitym
 • Do ok. 14500 l. przy 26 t. dopuszczonym ciężarze całkowitym
 • Do ok. 20000 l. przy 32 t. dopuszczonym ciężarze całkowitym
 • Systemy wymienne oraz agregaty osadzane o objętości zbiornika do ok. 12000 l.
 • Przyczepy 1 i 2 osiowe z objętością zbiornika do ok. 15000 l.
 • Naczepy z objętością zbiornika do 26000 l. przy dopuszczonym ciężarze całkowitym 40 t. Ciężar całkowity dla 2 lub 3 osiowych agregatów.
Możliwość zastosowania
 • Odchody i wywóz oczyszczonego szlamu
 • Kanał i oczyszczanie rur bis DN 800
 • Oczyszczanie dużych przekroi rurowych ponad DN 800
 • Przewody osadników i przepychaczy
 • Czyszczenie pojemników opuszczonych
 • Czyszczenie odcinacza tłuszczów
 • Czyszczenie stawów
 • Czyszczenie pojemników (komór) piaskowych
 • Obróbka szlamu
 • Inne specjalne zastosowania
Znaczące wyposażenie:
 • Cylindryczny zbiornik jednokomorowy
 • Zasuwa obrotowa pompa próżniowa (wydajność do ok. 3000 m 3/ h przy podciśnieniu 0,6 bar)
 • Pierścień wodny pompa próżniowa (wydajność do ok. 3000 m 3/h przy podciśnieniu 0,6 bar)
 • System wypompowywania (z przeważającym statycznym urobkiem poprzez podciśnienie)
 • System dwu pompowy z przeważającym pneumatycznie urobkiem o wydajności do 6000m3/h
 • Z lub bez systemu wyciskania
 • Napęd własny (napęd samochodu lub napęd pomocniczy przy zabudowie stałej)
 • Napęd obcy (oddzielny napęd przy systemach wymiennych, agregatach osadzanych i przyczepach)
 • Napęd za pomocą paska klinowego z albo bez załącznika sprzęgła
 • Napęd hydrauliczny
 • Opróżnianie ciśnieniowe poprzez nadciśnienie (przez pompy próżniowe)
 • Opróżnianie wywrotowe (hydrauliczne podnoszenie zbiornika)
 • Wymuszone opróżnianie (pneumatyczny tłok opróżniający)
 • Pojemnik wykonany z C stali lub stali szlachetnej
 • Zaryglowanie pokrywy tylniej (ręczne, pokrętłem kołowym)
 • Klinowe zaryglowanie hydrauliczne pokrywy (zamek klinowy)
 • Wysięgnik w różnych wariantach
 • Skrzynia węża ssącego w różnych wariantach
 • Kołowrót duży z wężem ssącym o napędzie hydraulicznym zbudowany na pokrywie opróżniającej do 80m długości węża DN 80/ DN 100
 • Małe urządzenie wysokiego ciśnienia z pompą wysokociśnieniową HDC wydajność do 120 l / min. o ciśnieniu 160 bar
Dalsze warianty wyposażenia dodatkowego oraz dodatki techniczne według wymagań klienta.

Informacje o wszelkich możliwościach wyposażenia technicznego można uzyskać bezpośrednio u nas.